top of page

Rese-och kulturstipendier 2017 utdelade

”För sitt stora engagemang och sitt framgångsrika arbete med konstprojektet EAT UMEÅ tilldelas Leena Naqwi kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2017. Genom EAT UMEÅ och dess fokus på deltagande skapas en spännande plattform där nya och gamla umeåbor kan mötas genom Umeås kulinariska kultur.”

Read more

#stipendium #umeå #umeåkommun #leenanaqvi #theeatproject #theEATproject #EATUmea #EATumeå #Eatumea

Stay Up-To-Date with New Posts

bottom of page